Okul öncesindeki çocukların dil ile matematik becerileri arasındaki ilişkinin farklı değişkenlere göre incelenmesi


Taşkın N., Tugrul B.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.129-148, 2014 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.129-148
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to investigate whether there is a relationship between language skills of preschool children and their mathematical concept development; in addition, to search whether there is a significant difference between preschool children’s language and mathematical concept developments in relation to their age and gender. Descriptive patterns was used in the study. Related to the research problem quantitative data collection tools were used. Bracken Basic Concept Scale-Revised Form and Peabody Picture Vocabulary Test were applied on 70 children aged 5-6 from the different preschools in Ankara. Percentages, frequency, t-test, ANOVA, chi-square, Pearson correlation, Spearman’s correlation test were used for the statistical analysis of the data. Findings showed that gender is not a significant variable related to fundamental concepts preschool children know. Quantitative findings of the research show signs of availability of a relationship between children’s language skills and mathematics skills. 

Bu çalışmada, okul öncesindeki çocukların dil becerileri ile matematiksel kavram gelişimleri arasında bir ilişki olup olmadığını ve okul öncesi çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre dil ve matematiksel kavram gelişimleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel bir desen kullanılmıştır. Çalışmada araştırma problemine bağlı olarak nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmada Ankara’daki resmi bağımsız anaokullarında eğitim gören 5-6 yaş grubundaki 70 çocuğa, ‘Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu’ ve ‘Peabody Resim-Kelime Testi’ uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, sıklık, t-testi, ANOVA, Ki-Kare, Pearson korelasyon ve Spearman’s korelasyon kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler, cinsiyetin okul öncesi dönemdeki çocukların bildikleri temel kavramlar ile ilişkili önemli bir değişken olmadığını ortaya koymuştur. Bulgular, çocukların dil becerileri ile matematik becerileri arasında bir ilişkinin var olduğunun ipuçlarını göstermektedir.