INVESTIGATION OF DPPH RADICAL EXTINGUISHING AND PREVENTING LIPID PEROXIDATION ACTIVITY SYNTHESIZED OF COPPER (CU) NANOPARTICULES USING RHEUM RIBES PLANT SEED EXTRACT


Koçak Y., Meydan İ.

INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES, BIOMEDICAL AND INNOVATIVE APPROACH CONGRESS, Ankara, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.28-30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28-30

Abstract

ÖZET

Nanopartiküllerin yeşil sentezi, ekonomik ve çevre dostu olması nedeniyle hem akademik hem de endüstri gibi farklı alanlarda ilgi uyandırdığı ve nanopartiküllerin üretimi için giderek daha fazla kullanılan yöntemlerden biri olduğu bildirilmektedir. Nanoparçacıklar, antimikrobiyal, antioksidan, antifungal, antikanser, antihipertansif aktivite özelliklerine ek olarak, gıda, kozmetik ve tarım gibi çok çeşitli alanlarda kullanımları bulunmaktadır. Bakır nanopartiküllerin (Cu-NP'ler) çeşitli biyolojik yöntemlerle yeşil sentezi bildirilmiştir. Ayrıca tıbbi bitkiler kullanılarak Cu-NP'ler biyosentezi en uygun yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu materyallerin kullanılması, Cu-NP'lerin tedavi edici etkilerini artırmaktadır. Cu-NP’lerden sentezlenen bitkilerin antioksidan ve antibakteriyel etkinliğini artırdığı yapılan çalışmalarda bildirilmektedir. Rheum ribes (Rr) Türkiye, Lübnan ve İran'da yetişir. İlkbaharın başlarında dağlarda yetişen ticari öneme sahip önemli bir bitkidir. Ayrıca çeşitli hastalıkların tedavisinde halk arasında kullanıldığı bildirilmektedir. Mevcut çalışmamızın amacı Van bölgesinde yetişen Uçkun (Rheum ribes) bitkisinin tohumunun CuSO4 ile karakterizasyonu ve elde edilen Cu NPs / Rr kompleksinin radikal söndürme aktivitesi ve lipid peroksidasyonu önleyici etkisini incelemektir.

MATERYAL ve METOT

Cu NPs / Rr’ın DPPH söndürme aktivitesini değerlendirmek için Blois yöntemi ile Lipid peroksidasyon önleme aktivitesinide, tiyobarbitürik asit (TBA) yöntemi kullanılarak hesaplandı.

BULGULAR

Cu NPs / Rr ekstraktının DPPH radikalini söndürme aktivitesi 100 μg/ml konsantrasyonda %83,76 olarak bulundu. Çalışmamızda daha önceden hazırlanmış karaciğer homojenatında lipid peroksidasyonunu önleme aktivitesine bakıldı. Cu NPs / Rr ‘nın FeCl2-H2O2 reaksiyonuna göre yüksek konsantrasyonda %72,53 olarak bulunmuştur.

SONUÇ

Çalışmamızın verilerine göre, Cu NPs / Rr’lerinin radikal söndürme aktivitesini kontrol gruplarına yaklaştırdığı ve lipid peroksidasyonu önleme aktivitesininde kayda değer olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Bakır nanopartikül, Rheum ribes, Antioksidan aktivite, Lipid peroksidasyonu.