Yetişkinlerde obstrüktif uyku apne sendromu şiddeti ile fiziksel aktivite düzeyi ve vücut profili arasındaki ilişki


Creative Commons License

Kaplan Ş. , Erdoğan A., Öztürk Ö., Çetin C., Akkaya A.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, sa.4, ss.118-126, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 21 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.118-126

Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı uyku apnesi hastalığı ve hastalık şiddeti ile vücut profili
ve fiziksel aktivite düzeyi arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir.

Materyal ve metod: Bu amaçla polisomnografi tetkiki ile tanı konulan 10 ağır uyku apne hastası, 10 hafif-orta uyku apne hastası ile 20 sağlıklı birey kontrol grubu olarak araştırmaya dahil edildi. Tüm deneklerin vücut profilleri bioelektriksel impedans analizi yöntemi (Tanita Body Composition Analyser) ile ve fiziksel aktivite düzeyleri hastaların sağ üst koluna en az 3 gün süre ile takılan armband fiziksel aktivite monitörü (SWA; Body Media, Inc.) ile ölçüldü.

Bulgular: Yapılan istatistiksel analizler sonrasında gruplar arasında fiziksel aktivite parametreleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p > 0.05). Vücut profili
parametrelerinden sadece vücut kitle indeksinin; ağır OSAS grubunda kontrol grubuna
göre (p = 0.033) ve kalça çevresinin; ağır OSAS grubunda hafif-orta OSAS grubuna göre
anlamlı yüksek bulundu (p = 0.042). Hastalık şiddeti ile fiziksel aktivite düzeyi arasında
anlamlı bir ilişkinin olmadığı, ancak hastalığın şiddeti ile vücut kompozisyonu arasında
bir ilişkinin olabileceği tespit edildi.

Sonuç: Vücut profili ve fiziksel aktivitenin başlangıç
düzeyi ve sonrasının monitörize edilmesi; hastaların mevcut obezitelerinin tedavisi,
komplikasyonların azaltılması ve tedavinin etkinliğinin takibi açısından önemlidir. Bu
amaçla vücut profili monitörizasyonunda bioelektrik impedans yöntemi ve fiziksel aktivite/
günlük ortalama total enerji tüketimi monitörizasyonunda armband fiziksel aktivite
monitörü kullanımının etkin bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite, vücut profili, obstrüktif uyku apnesi, armband,
bioelektrik impedans