Van ve civarında sert çekirdekli meyve ağaçlarında tespit edilen viral ve fungal hastalıklar.


Creative Commons License

Sıpahıoglu H. M., Demir S., Polat B., Akköprü A., Usta M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.133-139, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Van and around is an important stone fruit growing area of Turkey. In this study viral and fungal diseases of stone fruits grown in Van and around were investigated. Out of 306 tested trees by ELISA, 154 were apricot, 45 sweet cherry, 23 peach, 41 plum and 32 sour cherry for the determination of Prunus Necrotic Ringspot (PNRSV), Apple Chlorotic Leaf Spot (ACLSV), Apple Mosaic (ApMV), Prune Dwarf (PDV) and Plum Pox (PPV) virus infections. Singular infection of PDV and ACLSV were detected in tested samples. The incidence of PDV was determined as 0.6% in apricot, 7.1% in sweet cherry and 31.2% in sour cherry. ACLSV infection was detected only in peaches with the percentage of 39.1. None of the apricot, plum, sour and sweet cherry was proven infected with PNRSV, PPV, and ApMV. Total infection ratio originated from viruses was determined as 7.8%. In the surveyed apricot trees 78% of Monilia laxa, 34% of Coryneum beijerinkii, 25% of Fusarium spp and Alternaria sp. and 20% Chondrostreium purpureum were isolated from collected samples. In plum trees the isolation percentages of fungal pathogens ranged as 44% of Monilia laxa and 15% of Tapharina pruni. 

Van ve yöresi sert çekirdekli meyve üretimi açısından önemli bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Van ve civarında yetiştiriciliği yapılan sert çekirdekli meyvelerde sorun olan viral ve fungal hastalıklar araştırılmıştır. Prunus Necrotic Ringspot (Erik Nekrotik Halkalı Leke, PNRSV), Apple Chlorotic Leaf Spot (Elma Klorotik Yaprak Leke, ACLSV), Apple Mosaic (Elma Mozaik, ApMV), Prune Dwarf (Erik Cücelik, PDV) ve Plum Pox (Erik Şarka, PPV) virüslerinin tespiti için yapılan surveyler kapsamında ELISA ile test edilen 306 ağaçtan 154’ünü kayısı, 45’ini kiraz, 23’ünü şeftali, 41’ini erik ve 32’sini vişne oluşturmuştur. Testlenen örneklerde PDV ve ACLSV infeksiyonları tespit edilmiştir. ELISA testleri ile ortaya konan virüslerden biri olan PDV’nin neden olduğu infeksiyon oranı kayısıda %0.6, kirazda %7.1 ve vişnede ise %31.2 olarak belirlenmiştir. ACLSV infeksiyonuna sadece şeftalilerde %39.1 oranında rastlanılmıştır. Kayısı, erik, vişne, kiraz ve şeftali örneklerinin hiçbirinde PNRSV, PPV ve ApMV infeksiyonlarına rastlanmamıştır. Virüslerden kaynaklanan ortalama infeksiyon oranı ise %7.8 olarak belirlenmiştir. Fungal etmenler açısından ise kayısı ağaçlarında %78 oranında Monilia laxa, %34 oranında Coryneum beijerinckii, %25 oranında Fusarium spp. ve Alternaria sp. ve %20 oranında Chondrostereum purpureum izole edilirken, erik ağaçlarında ise %44 oranında Monilia laxa, %15 oranında ise Taphrina pruni izole edilmiştir.