İbnü’l-Münzir’in Hayatı Hilaf İlmine Katkıları ve el-İşraf Alâ Mezâhibi Ehli’l İlm Adlı Eseri


Candan A.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(, no.10, pp.177-192, 2007 (Peer-Reviewed Journal)