THE COMPARISON OF SOME MOTORIC AND TECHNIC CHARACTERISTICS BETWEEN 12 DEV ADAM AND TOFAS BASKETBALL SCHOOLS (VAN SAMPLE)


Gencer Y. G. , Asma M. B.

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.11, pp.262-271, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 11
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: European Journal of Physical Education and Sport Science
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.262-271
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, it was aimed to compare some motoric and technical characteristics between athletes of 12 Dev Adam Basketball School (12 DABO) and TOFAŞ Basketball School (TOFAŞ BO) athletes in Van province in 2004. The study included basketball education in these schools; with a total of 30 athletes aged between10-12. In the study, body weight, height measurement, vertical jump, sit lengthening, 30 m speed, shooting, turnstile and ball riding tests were applied. During the 7-month training period, tests were carried out in the third week of study and two weeks before the end of the study. There was a significant difference between the groups in the pre-test vertical jump parameters (p <0.05). There was a significant difference between the pre and post test groups in all parameters except TOFAS BO athletes' vertical jump and throwing parameters (p <0.05). Significant changes observed in the final test near all of the measured technical and motoric characteristics of the athletes of both schools indicate that schools are successful in their work and that statistical differences between schools may be due to the similarity of schools' training programs. On the other hand, in the vertical jump pre-test, the values favoring TOFAŞ BO were not statistically significant but they were closed by 12 DABO in the last test and reached close values. This can be attributed to the strength and speed exercises made by body weights in the standard movements section of 12 DABO athletes practice during training.

Bu araştırmada 2004 yılında Van ilinde faaliyet gösteren 12 Dev Adam Basketbol Okulu (12 DABO) sporcuları ile TOFAŞ Basketbol Okulu (TOFAŞ BO)  sporcuları arasında bazı motorik ve bazı teknik özelliklerin karşılaştırılması amaçlandı. Çalışma bu okullarda basketbol eğitimi gören yaşları 10-12 arasında değişen toplam 30 sporcu ile gerçekleştirildi. Çalışmada vücut ağırlığı, boy ölçümü, dikey sıçrama, otur uzan, 30 m sürat, şut, turnike ve top sürme testleri uygulandı. 7 aylık antrenman döneminde okullarının çalışmalarının başladığı üçüncü haftada ve çalışmaların bitiminden iki hafta önce testler uygulandı. Gruplarda  ön test ve son test arasında TOFAŞ BO sporcularının dikey sıçrama ve top sürme parametresi haricinde her iki grubun tüm parametrelerinde anlamlı fark bulundu (p<0.05). Ayrıca iki grubun birbirleri arasında da sadece ön test dikey sıçrama parametresinde anlamlı fark bulundu (p<0.05). Her iki okulun sporcularının ölçülen teknik ve motorik özelliklerinin tamamına yakınında son testte gözlenen anlamlı değişiklikler, okulların çalışmalarında başarılı olduğunu gösterirken, ayrıca okulların arasında istatistiksel olarak farkın olmaması okulların antrenman programlarının benzerliğinden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Diğer taraftan istatistiksel olarak anlamlı olmasa da  dikey sıçrama ön testinde TOFAŞ BO lehine olan  değerler son testte 12 DABO tarafından kapatılarak birbirine yakın değerlere ulaşması 12 DABO'nun sporcularında antrenmanlarında uygulattığı zorunlu ve standart hareketler bölümlerinde yer alan ve vücut ağırlıklarıyla yapılan kuvvet ve sürat çalışmalarına atfedilmektedir.