The investigation of the presence of some bacterial and viral agents in pearl mullet (Chalcalburnus tarichii, pallas 1811) by real-time PCR and the histopathological examination


Creative Commons License

Gülaydın Ö., Öztürk C., Önalan Ş., Başaran Z., Arabacı M., Ekin İ. H., ...More

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.12, pp.8286-8296, 2018 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 12
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Page Numbers: pp.8286-8296
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to identify some bacterial (Vibrio cholerae, Listonella anguillarum, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria and Aeromonas caviae) and viral (infectious pancreatic necrosis virus, viral hemorrhagical septicemia virus and infectious hematopoietic virus) pathogens by comparing the bacteriological culture and molecular methods with histopathological examination of various tissues seen in Pearl mullet from freshwater rivers inflowing to the Van lake. Accordingly, bacterial and viral agents were detected in a total of 180 pearl mullet samples by bacteriological culture and Real-Time PCR methods. The samples were collected from six different freshwater rivers that flows to Van lake by random sampling. In the study, Vibrio cholerae, Listonella anguillarum, Yersinia ruckeri, Infectious Pancreatic Necrosis Virus, Viral Hemorrhagic Septicemia Virus and Infectious Hematopoietic Necrosis Virus could not be isolated. However, Aeromonas spp. was identified by bacteriological culture and Real-Time PCR methods at 22.22% and 53.33% respectively. The most dominant species was observed to be Aeromonas hydrophila among all identified Aeromonas spp. In histopathological examinations of Aeromonas spp. positive samples, disorders were detected in gill, liver, spleen and kidney tissues. Telangiectasia, edema, hyperplasia and adhesions were observed on the seconder laminates of gills. In liver, the order of the Remak cords were disarranged, and degenerative changes formed in hepatocytes. Melano-macrophages loaded with hemosiderin were intensively detected in all Aeromonas positive samples. As a result, the risk of motile Aeromonas infections in the pearl mullet living in freshwaters flowing into the Van lake is still highly and this could lead to serious adverse effects on human health. To prevent these effects, attention must be paid to hygiene conditions and cold chain in fish served for consumption, the and rivers must be protected from pollution.

Bu araştırma ile Van gölünde yaşayan inci kefalinde görülen bakteriyel (Vibrio cholerae, Listonella anguillarum, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria ve Aeromonas caviae) ve viral (Enfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virusu, Viral Hemorajik Septisemi Virusu, Enfeksiyöz Hematopoetik Nekrozis Virusu) hastalık etkenlerinin bakteriyolojik kültür ve moleküler yöntemlerle karşılaştırmalı olarak belirlenmesi ve çeşitli dokuların histopatolojik yönden incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Van Gölü’ne akan 6 farklı akarsudan tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplanan toplam 180 adet inci kefali örneğinde bakteriyel ve viral etkenler bakteriyolojik kültür ve real-time PCR yöntemleri kullanılarak tanımlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda toplanan örneklerden Vibrio cholerae, Listonella anguillarum, Yersinia ruckeri, Enfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virusu, Viral Hemorajik Septisemi Virusu ve Enfeksiyöz Hematopoetik Nekrozis Virusu identifiye edilemezken, Aeromanas spp. bakteriyolojik kültür ve real-time PCR yöntemleriyle sırasıyla %22.22 ve %53.33 oranında identifiye edilmiştir. İdentifiye edilen Aeromonas spp. arasında en baskın türün Aeromonas hydrophila olduğu gözlenmiştir. Aeromonas spp. pozitif bulunan örneklerin histopatolojik incelemesinde solungaç, karaciğer, dalak ve böbrek dokularında bakteriyolojik identifikasyonu destekler nitelikte bozukluklara rastlanmıştır. Solungaçlarda sekonder lamellerde hiperplazi ve yapışmalar, telengiektazi ve ödem gözlenmiştir. Karaciğerde Remak kordonları düzenini kaybetttiği, hepatositlerde dejeneratif değişiklikler şekillendiği tespit edilmiştir. Aeromonas pozitif tüm örneklerde hemosiderin yüklü melanomakrofajlara yoğun olarak rastlanmıştır. Sonuç olarak Van Gölü’nde yaşayan tek canlı olan İnci Kefali’nde hareketli Aeromonas enfeksiyonları riskinin yüksek oranda devam etmekte olduğu ve bu durumun insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabileceği görülmüştür. Bu etkilerin önlenmesi için hem tüketime sunulan balıklarda hijyen ve soğuk zincir koşullarına dikkat edilmesi hem de balıkların doğal yaşama alanları olan akarsuların temiz tutulması ve korunması gerektiği kanaatine varılmıştır.