Population Geography of Turkey


Yılmaz M.

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitapta; Türkiye'de nüfusun; gelişimi, demografik yapısı, sosyoekonomik ve sosyokültürel nitelikleri, göçü, dağılışı ile yoğunluğu ve yapılan projeksiyonlara göre gelecekteki durumu detaylı bir şekilde incelenmiştir. Nüfusun çeşitli nitelikleri ve coğrafi dağılışı-yoğunluğu incelenirken bölgesel farklılıklar üzerinde de durulmuş ve bu farklılık güncel verilere göre yaptığımız haritalarla mümkün mertebe görselleştirilmiştir. Kitapta ayrıca deprem, heyelan, sel ve çığ gibi doğal afetler ile küresel iklim değişimi gibi etkenlerin Türkiye nüfusuna, yakın geçmişteki ve günümüzdeki etkileri ile gelecekteki olası etkileri üzerinde de durulmuştur.
Konusu Türkiye'nin nüfus coğrafyası olan bu kitap, TÜİK'in güncel verileri ışığında nüfusun yapısı, çeşitli nitelikleri, hareketleri ve coğrafi dağılışını ele almaktadır. Yedi bölümden oluşan kitabın ilk bölümü Türkiye'nin Nüfus Gelişimi, ikinci bölümü Türkiye'nin Nüfus Yapısı, üçüncü bölümü Türkiye'de Nüfusun Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Özellikleri, dördüncü bölümü Türkiye'de Nüfusun Dağılışı ve Yoğunluğu, beşinci bölümü Türkiye'de Göç, altıncı bölümü Doğal Afetler ile Küresel İklim Değişimi ve Türkiye Nüfusu, yedinci ve son bölümü ise Gelecekte Türkiye Nüfusu konularından oluşmaktadır.
Kitabın başta Coğrafya ve Coğrafya Öğretmenliği bölümleri olmak üzere Sosyoloji, Demografya, Gerontoloji, Sosyal Hizmet, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Sınıf öğretmenliği gibi farklı alanlarda araştırma yapan bilim insanlarına ve öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine faydalı olması umuduyla...