Şafii Mezhebinde Şer'u Men Kablenânın Hüccet Değeri Üzerine Bir Değerlendirme


Aslan M. S.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.1035-1057, 2017 (Scopus)