Vucut Elektriği ve İn Vitro Similasyo Teknikleri


Creative Commons License

Temur C. , Aldemir R.

International Asian Congress on Cotemporary Sciences, Mekke, Suudi Arabistan, 15 - 24 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.82

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Mekke
  • Basıldığı Ülke: Suudi Arabistan
  • Sayfa Sayıları: ss.82

Özet

Özet Canlı bir organizma için ürettiği elektrik canlılığını devam ettirmesi için vazgeçilmezdir. Canlıların içindeki çeşitli hücreler elektrik üretir. Oluşan bu elektrik, biyokimyasal reaksiyonlar sayesinde diğer hücrelere geçer. Ayrıca, vücuttaki su, elektrik iletilmesine yardımcı olan çözünmüş tuzlarla doludur ve elektrik akımının vücutta sürekliliğini sağlar. İyi tasarlanmış in vitro simülasyon teknolojileri biyolojik araştırmalarda tamamlayıcı bir araçtır. Laboratuarlarda canlı organizmanın belirli süreçlerini temsil eden in vitro modeller işlemlerin tekrarlanabilirliği, ayrıntılı inceleme, kolay kurulum ve örnekleme, düşük maliyetli olmaları gibi avantajlara sahiptir. Bu modellerde optimum düzeyde başarı, kullanılan modelin gerçek biyolojik modelle olan benzerliğine bağlıdır. En basit anlatımla; kuluçka makineleri aslında doğal olarak kuluçkaya yatan tavuğun in vitro similasyonudur. Bu bağlamda kuluçka makinesi tavuğun kuluçka sırasındaki gerçekleştirdiği tüm aktiviteleri gerçekleştirdiği oranda başarılıdır. İnsanlarda tüp bebek uygulamaları da in vitro similasyon tekniğidir ve ortam her yönüyle doğal ortama benzetilmeye çalışılmaktadır. Aşı üretimi, organ nakli, embriyo transferi, mikrobiyolojik çalışmalar için de bu durum geçerlidir. Fakat in vitro similasyon çalışmalarında canlı organizmada var olan vücut elektriği göz ardı edilmektedir. Similasyon ortamlarında canlının vücut elektriği yoktur ve similasyon eksik kalmaktadır. Elektriğin etkisini belirlemek amacıyla laboratuar ortamında gerçekleştirdiğimiz bu ön çalışmada geviş getiren hayvanların işkembesinin bir in vitro similasyonu olan DaisyII inkübatörü kullanılmıştır. Dört bölüm olan inkübatörün 2 bölmesine birine elektrik uygulanan koyun işkembe sıvısı, diğer 2 bölmesine de birine elektrik uygulanan sığır işkembe sıvısı konulmuştur. 48 saatlik inkübasyon sonunda uyguladığımız 3 voltluk bir elektrik özellikle sindirimi daha zor olan 2mm’lik partikül büyüklüğüne sahip çayır kuru otunun sindiriminde önemli derecede artışa sebep olmuştur (P?0.05). Sonuç olarak in vitro similasyon tekniklerinde, ilgili canlının vücut elektriği belirlenerek bu tekniklere uygulandığı bilimsel çalışmalar yürütülmeli vücut elektriğinin in vitro similasyon tekniklerindeki etkisinin belirlenmesi gerektiği kanaati oluşmuştur. Anahtar kelimeler: Vücut elektriği, in vitro similasyon, DaisyII inkübatör