LABORATORY TECHNOLOGY PROGRAM IN VOCATIONAL SCHOOL AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES


Creative Commons License

Önal G., Karakoyun N., Yeler O., Yeler S. T.

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018, vol.1, no.1, pp.343

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.343

Abstract

Son yıllarda alınan tüm bölgesel ve ülkesel ekonomik önlemlere rağmen işsizlik kavramı giderek artan, toplumların ekonomik ve sosyo-kültürel

durumlarını olumsuz yönde etkileyen bir gerçektir. Türkiye özellikle işgücü talebinde kalifiye ve genç işgücü bulmakta oldukça zorlanmaktadır.

Ara eleman yetiştirme konusunda teorik ve uygulamada önemli eksiklikler gözlemlenmektedir. Bu durumda genç nüfusun istihdama

katılmasında olumsuz etki yaratmakta ve eğitim-istihdam ilişkisinin oluşmamasını ortaya çıkartmaktadır. Yapılacak doğru tespit ve farkındalık

çalışmaları ile istihdamın artırılmasına katkıda bulunulması gerektiği gözlenmektedir. Böylece nitelikli ve kalifiye iş gücüne sahip olunarak genç

nüfusun Meslek Yüksekokullularına bilinçli olarak tercihler yapabilmesi ve bu konuda doğrudan istihdama yönelik katkı sunulması gerekliliği

ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma 3 kısımda olarak planlanmıştır. Birinci kısımda işsizliğin tanımı yapılarak işsizlik türleri hakkında bilgiler

verilmiştir. İkinci kısımda ise Meslek Yüksekokullarının Laboratuvar Teknolojisi programı tanıtımı yapılmıştır. Son kısımda ise ilgili program

mezunlarının kamu ve özel sektörde çalışma imkânları incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma kapsamında merkezi sınav puanları

ve atama durumları değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda mevcut eğitim gören öğrenciler ve bu sektörde çalışan personeller ile 2 farklı

anket çalışması uygulanarak, öğrencinin programı tercih nedenleri ve mezuniyet sonrasındaki memnuniyet oranları araştırılmıştır. Bu anketler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilgili Meslek Yüksekokulları öğrencileri ve mezunları ile gerçekleştirilmiştir. Ortaya konulan bu çalışmalar,

öğrencilerin büyük bir kısmının bilinçli olarak ilgili programı tercih ettiklerini, lisans düzeyine geçiş imkânı ve kamu-özel sektör istihdam

olanaklarından dolayı memnun oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Laboratuvar Teknolojisi, Meslek Yüksekokulu