The Effects Of Addıng Junıper Berry In Broıler Dıets On Performance, Parameters Of Serum, Carcass, Hıstopathologıc And Jejunum Vıllı Lengths


Creative Commons License

Aldemir R., NURSOY H.

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019, vol.1, no.1, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract This study was carried out to investigate the effects of adding fruit of juniper berry (Juniperus communis) on performance, some carcass characteristics, serum parameters, histopathological features and jejunum villi lengths in broiler diets. A total of 150 Ross-308 of 3 days male chicks were used in the study. The chicks were housed for 42 days. One of the experimental groups was control group, and formed by adding of juniper berry as JB0.5, JB1, JB1.5 and JB2 of groups. Addition of fruit of juniper berry to the diets were positive effects on body weight, average daily gain, feed conversion rate and slaughter weight (P<0.05), feed intake, hot carcass yield and serum calcium and phosphorus levels (P<0.01). Juniper berry adding in the diets were also increased the length of the jejunum villi (P<0.01). As a result, it can be recommended to add up to 1% of juniper berry in broiler diet. Key Words: Juniper berry, Performance, Serum parameters, Histopathological features, Jejunum villi lengths

ÖZET Bu çalışma, ardıç meyvesinin (Juniperus communis) etlik piliç rasyonlarına ilave edilmesinin performans, bazı karkas ve serum parametreleri, histopatolojik özellikler ve jejunum villus uzunlukları üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 3 günlük toplam 150 Ross-308 erkek civciv kullanıldı. Civcivler 42 gün denemeye alındı. Denemede biri kontrol grubu olmak üzere ardıç meyveli JB0.5, JB1, JB1.5 ve JB2 grupları oluşturuldu. Ardıç meyvesi ilavesiyle; canlı ağırlık, ortalama günlük canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma ve kesim ağırlığına (P <0.05), yem alımı, sıcak karkas verimi ve serum kalsiyum ve fosfor seviyeleri üzerine pozitif etkilerinin (P <0.01) olduğu belirlenmiştir. Rasyonlara ardıç meyvesi ilavesi jejunum villi uzunluğunu da arttırdı (P <0.01). Sonuç olarak, etlik piliç rasyonlarına ardıç meyvesinin% 1'e kadar ilave edilmesi tavsiye edilebilir. Anahtar Kelimeler: Ardıç meyvesi, Performans, Serum parametreleri, Histopatolojik özellikler, Jejunum villus uzunlukları