İnci kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Van Gölü Havzası su kaynaklarındaki yayılım bölgeleri


Creative Commons License

ELP M., Şen F., Atıcı A. A.

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.24, pp.228-232, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted to determine the distribution area of tarek (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) endemic to the Van Lake Basin. The study areas are the rivers and lakes located in the Van Lake Basin. It was determined that, tarek has populations in Nazik, Van, Erçek and Aygır lakes and Koçköprü Dam Lake. Furthermore it was determined that tarek was distributed in the inlets of the reservoir and Lakes in reproductive period in May-June.

Bu çalışma Van Gölü Havzası su kaynakları için endemik olan inci kefalinin (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) yayılım bölgelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanını Van Gölü Havzasında yer alan akarsu ve göller oluşturmuştur. İnci kefalinin Nazik, Van, Erçek ve Aygır Gölleri ile Koçköprü Baraj Göllerinde populasyonlara sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üreme dönemi olan Mayıs–Haziran aylarında adı geçen göller ve baraj gölünü besleyen su kaynaklarına giriş yaptığı saptanmıştır.