Yakın Anlamlı Lafızların Meâllerdeki Tercümeleri (Necm-Kevkeb Örneği)


Creative Commons License

Özdaş H.

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.765-796, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.765-796

Özet

Birçok dilbilimci, birden fazla lafzın aynı anlamda kullanılması şeklinde tarif edilen müterâdif lafızların mevcudiyetini dilin zenginliği olarak kabul ederken; diğer bazıları, buna karşı çıkmışlardır. Bu iki yaklaşıma karşın diğer bazıları ise terâdüfün az sayıda da olsa Arap dilinde var olduğunu ifade etmiş-lerdir. Bu hususla bağlantılı olarak müterâdif lafızların varlığını savunan bazı âlimler, bunun Kur’ân-ı Kerim’de de yer aldığını savunurken; müterâdif lafız-ların varlığına karşı çıkanlar ise bunun Kur’ân’da da yer almadığını beyan etmişlerdir. Dolayısıyla terâdüf olgusunu kabul etmeyenlere göre tek bir an-lamın birden çok lafızla ifade edilmesi, eş anlamlılık değil; yakın anlamlılık ile ilgilidir. Buna göre yakın anlamlı kelimelerin her birinin, diğerinde olmayan bir anlam farklılığı vardır. Bu çalışmada, âlimlerin müterâdif addedilen lafız-lara karşı farklı yaklaşımlarına ve bu tür lafızların Kur’ân-ı Kerim’de yer alıp almadığı konusuna kısaca yer verildikten sonra أَلنَّجْم (en-necm) lafzı ile yakın anlamlı olan كَوْكَبْ (kevkeb) lafzının aralarında bir fark yokmuş gibi tercüme edilmesi sorununa dikkat çekilecektir.