Lexicological Exchanges


Solmaz M.

Ağustos 2015 Budapeşte Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, Budapest, Hungary, 28 - 30 August 2015, pp.96-103

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Budapest
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.96-103
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Exchange of words

Although spoken dialects of the same language but can occur due to different effect changes in the use of words. These differences occur in the future is the oral form. Thus, sometimes the same word, as well as remaining the same meaning as the word, spelling and pronunciations vary sometimes. However, word or stay in the same sense as meaning varies remained the same.

Although he lived both being from Oghuz and Anatolia, the effects of time and environment, Konya of Taşkent township Balcılar district Kırşehir of Kaman with words used in the town Kargınyenice as revealed differences between the words used in town, variations in meaning or in the use of the same word has been formed . In this study, differences in meaning and pronunciation of words will be displayed.

ÖZET

Sözcüklerin Değişimi

Aynı dilin aynı şivesi konuşulmasına rağmen, farklı etkilerden dolayı sözcüklerin kullanımlarında değişiklikler ortaya çıkabilmekte, oluşan bu farklılıklar ilerleyen dönemlerde ağız halini almaktadır. Böylece, aynı sözcük bazen hem anlam olarak hem de sözcük olarak aynı kalırken, bazen de yazılı ve söylenişleri değişmekte ancak, anlam olarak aynı kalmakta, ya da sözcük aynı kalırken anlam değişmektedir.

Her ikisi de Oğuz boyundan olmasına ve Anadolu?da yaşamasına rağmen, zamanın ve çevrenin etkisiyle, Konya ili Taşkent ilçesine bağlı Balcılar kasabasında kullanılan sözcükler ile Kırşehir ili Kaman ilçesi Kargınyenice kasabasında kullanılan sözcükler arasında farklılıklar ortaya çıkmış, aynı sözcüklerin anlamlarında ya da kullanımlarında farklılaşmalar oluşmuştur. Bu çalışmada, anlam ve söylenişlerdeki farklılıklar gösterilecektir.