Synthesis and Antimicrobial Effects of New Derivatives of Paraben Used as Protective Excipients


Creative Commons License

Hakimoğlu M. F., Tan M.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.406-417, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, new alternative compounds were synthesized as a result of changing the groups in these compounds with the aim of minimizing the harmful effects of paraben compounds. Due to the investigation of the antimicrobial properties of these synthetic com pounds which can be used as protective excipients in pharmaceuticals, gram positive and gram negative bacteria Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Escherichia coli ATCC 36218, Bacillus megaterium DSM-32, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and eukaryotic yeast Candida albicans ATCC 10231 and Yarrowia lipolytica were used.

Bu çalışmada paraben bileşiklerinin zararlı etkilerini en aza indirecek alternatif bileşiklerin sentezlenmesi amaçlanmıştır. Paraben bileşiklerinde yer alan grupların değiştirilmesi sonucu, yeni alternatif bileşiklerin sentezi gerçekleştirilerek yapı karakterizasyonları yapılmıştır. İlaçlarda koruyucu yardımcı maddeler olarak kullanılabilecek potansiyele sahip bu sentetik bileşiklerin antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çeşitli gram pozitif ve gram negatif bakterilerden Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Escherichia coli ATCC 36218, Bacillus megaterium DSM-32, Staphylococcus aureus ATCC 25923 ve ökaryotik maya olan Candida albicans ATCC10231 ve Yarrowia lipolytica mikroorganizmalarına karşı aktiviteleri incelenmiştir.