On David Smith’s Sculpture, The Letter


Creative Commons License

Baran D.

2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 28 - 30 September 2022, vol.1, no.93, pp.120-134

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120-134
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Roland David Smith is one of the recognized artists of

abstract expressionist sculpture. He made his art,

which he owed to a departure from Cubism and

Surrealism by firstly using scrap materials, one of the

most important representations of the modern metal

sculpture tradition until his death in a traffic accident at

the age of 59. David Smith's sculpture proceeds in

themes. In his vertical and horizontal oriented

sculptures, metal material is combined with welding

technique. In some of his works, it is seen that he colors

the material he shaped or uses the steel by polishing it,

as in the “Cubi” series he started in 1961. The pictorial

approach in his productions, in which linear or

voluminous basic geometric elements are included,

leaves its place to large-sized steel construction

sculptures over time. The artist's sculpture, “The

Letter”, dated 1950, is a three-dimensional form of

pictograms of a letter or a note written to a family, lover

or spouse, starting with a greeting and ending with a

signature. Although it is not entirely evident, Smith's

sculpture appears to be a reference to a letter in James

Joyce's “Finnegans Wake”. This paper is a

commentary on David Smith's “The Letter” sculpture.

To arrive at such an assessment, some sculpture

examples will be examined to shed light on such topics

as Smith's education, working life, artistic life, series

of themes, materials, and techniques he employed.

Roland David Smith soyut dışavurumcu heykelin

tanınan sanatçılarındandır. İlkin hurda malzemeler

kullanarak Kübizm ve Sürrealizm kaynaklı bir çıkışa

borçlu olduğu sanatını, 59 yaşında geçirdiği trafik

kazasındaki ölümüne kadar, modern metal heykel

geleneğinin en önemli temsillerinden biri haline

getirmiştir. David Smith'in heykeli temalar halinde

ilerler. Düşey ve yatay yönelimli heykellerinde metal

malzeme kaynak tekniğiyle birleştirilmiştir. Bazı

çalışmalarında biçimlediği malzemeyi renklendirdiği ya

da 1961 yılında başladığı “Kübi (Cubi)” serisinde

olduğu gibi çeliği parlatarak kullandığı görülmektedir.

Çizgisel ya da hacimli temel geometrik unsurların yer

aldığı üretimlerindeki resimsel yaklaşım zamanla yerini

büyük boyutlu çelik konstrüksiyon heykellere bırakır.

Sanatçının 1950 yılına tarihli “The Letter (Mektup)” adlı

heykeli bir selamlama ile başlayıp bir imza ile biten tıpkı

aileye, sevgiliye veya eşe yazılmış bir mektup ya da bir

notun piktogramlarla oluşturulmuş üç boyutlu biçimidir.

Tamamıyla açıklığa kavuşmamış da olsa Smith'in bu

heykelle James Joyce'un “Finnegan Uyanması

(Finnegans Wake)” adlı eserindeki bir mektuba

göndermede bulunduğu üzerinde durulmaktadır. Bu

bildiri David Smith'in “The Letter” heykeli üzerine bir

yorum çalışmasıdır. Böyle bir değerlendirmeye

ulaşabilmek adına Smith'in eğitimi, çalışma hayatı, sanat

yaşamı, tema dizileri, kullandığı malzeme ve teknik gibi

noktaları aydınlatacak birtakım heykel örnekleri

incelenecektir.