PELVİK MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN TUBO-OVARYAN ABSE: OLGU SUNUMU


Özgökçe M.

ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ TÜRKRAD , Antalya, Turkey, 26 - 31 October 2021, pp.468-469

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.468-469
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Tubo-ovarian abse (TOA); tuba uterinaların, overlerin ve adneksial çevre dokuların iltihabi bir enfeksiyon hastalığıdır. TOA çok nadir durumlarda pelvik malignite ile karışabilir. Bu olgumuzda pelvik kitleyi taklit eden TOA’nın bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme bulgularını sunmayı amaçladık. Materyal ve Metod: 13 yaşında down sendromu tanılı kadın hasta yaklaşık 1.5 aydır aralıklarla tekrarlayan karın ağrısı, karında şişlik, ishal ve kusma şikayetleri acil servise başvurdu. Ateş, gece terlemesi ve belirgin kilo kaybı şikayeti olmayan hastanın laboratuvar değerlerinde b-HCG:1.2, AFP:1.05, CRP:150, WBC:26960 idi. Yapılan abdominal ultrasonografi (USG)’de pelvik bölgede kistik kitlesel lezyon tespit edilmesi üzerine hastaya kontrastlı abdominal BT çekilip tarafımızca değerlendirildi. Bulgular: Olgunun çekilen kontrastlı abdominal BT tetkikinde; pelvik bölgeden batın orta kadranına uzanım gösteren yaklaşık 10x10x7 cm ebatlı kistik-solid komponentler içeren, solid alanlarında kontrast tutulumu olan, lobüle konturlu kitlesel lezyon görü(Resim 1 A, ok). Ayrıca paraaortik alanda ve mezenterik yağlı dokuda büyüğü 2,5 cm ebatlı multipl LAP formasyonları izlendi (Resim 1 C, halkalar). Mezenterde ve omentumda nodüler kalınlaşmalar, yaygın heterojeniteler (Resim 1 C, oklar) ve batın içerisinde yaygın serbest sıvı (Resim 1 C, yıldız) değerleri mevcuttu. Bulgular öncelikle ovaryan maligniteyi düşündürmekteydi. Parasentez ile elde edilen sıvı örneğinde malign hücre tespit edilmemesi üzerine kitle lezyondan USG eşliğinde tru-cut biyopsi yapıldıktan sonra patolojik tanı alana kadar hastaya ampirik antibiyoterapi başlandı. 2 hafta sonra çekilen kontrastlı abdominal BT tetkikinde; pelvik bölgede tariflenen kitle lezyon boyutlarında (6,5x5,5x4 cm) gerileme (Resim 1 B, ok), paraaotik-mezenterik planlarındaki LAP sayı ve boyutlarında ve omentumdaki nodüler lezyonlarda belirgin regresyon, batın içi serbest sıvı miktarında azalma tespit edildi (Resim 1 D). Patoloji sonucunun malignite bulgusu olmayan aktif iltihabi reaksiyon ile uyumlu olması ve antibiyoterapi sonrası klinik ve radyolojik bulgulardaki anlamlı regresyon TOA lehine değerlendirildi. Sonuç: TOA, pelvik inflamatuar hastalığın en ciddi komplikasyonlarından biridir ve önemli morbidite ve nadiren mortaliteye yol açabilir PIH, endometrit, salpenjit ve pelvik peritonit dahil olmak üzere üst genital sistemin iltihabı ile karakterize polimikrobiyal bir enfeksiyondur (1). TOA görüntüleme olarak pelvik malignite ile nadiren karışabilir (2,3). Hastaların gereksiz kemoterapi ve cerrahi işlemlere maruz kalmasını önlemek amacıyla BT incelemelerde maligniteyi düşündüren adneksiyel kistik lezyonlarda TOA akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: bilgisayarlı tomografi, tubo-ovaryan abse, adneksiyel kitle, ovaryan malignite