A Brand New Approach To Sets in Mathematics Education


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., ALKAN D.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), URFA, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.834-835

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: URFA
  • Page Numbers: pp.834-835
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, first of all, a definition of sets will be explained. In addition to the definition of the set known in mathematics, new approaches will be presented.  Ten rules about the set definition model will be proposed. 1- It is necessary to determine the title and descriptive identity of the set.  2- It is necessary to determine the address of the set. 3- Specifying the appropriate boundary of the set of creature.   4- Specifying the time of the cluster. 5 - The status of the cluster action must be specified. 6- The type and group of the cluster should be specified.  7- The status of live or non-live clusters should be indicated. 8-The load of the cluster element must be specified.  9- If possible, the gender of the cluster element must be specified. 10- The scientific name of the cluster elements must be specified. Out of these ten rules: the cluster must be specified if there is a special case.  Later, the definitions of these rules will be presented with examples. Also gender, load, location, action, group, live and inanimate ... etc. cluster properties will be defined.  Examples of animate and inanimate creature sets will be presented.

After all, we gain mathematical cluster consciousness of all animate and inanimate creatures and systems in the nature. In addition to this; Natural, artificial, virtual, objective, mental, light ... etc. examples of sets will be given.
 

KeyWords: A Brand New Approach To Sets, Set Definition Rules, Mathematical Education

Bu çalışmada öncelikle kümelerin tanımı açıklanacaktır. Bilinen küme tanımına ilave olarak, yeni yaklaşımlar sunulacaktır.  Küme tanımlama modeliyle ilgili on kural önerilecektir. 1- Kümenin başlığını ve tanımlayıcı kimliğini belirlemek gereklidir.  2-Kümenin adresini belirlemek gerekir. 3- Yaratık kümesinin uygun sınırını belirleme. 4- Kümenin zamanını belirtmek. 5 - Küme eyleminin durumu belirtilmelidir. 6- Kümelenme türü ve grubu belirtilmelidir. 7- Canlı veya canlı olmayan kümelerin durumu belirtilmelidir. 8-Küme elemanının yükü belirtilmelidir. 9- Mümkünse küme elemanının cinsiyeti belirtilmelidir. 10- Küme elemanlarının bilimsel adı belirtilmelidir. Bu on kuralın dışında: kümenin özel bir durum varsa belirtilmelidir. Daha sonra, bu kuralların tanımları örneklerle sunulacaktır. Ayrıca küme özelliklerinin: cinsiyet, yük, yer, eylem, grup, canlı ve cansız ... vb  tanımlanacaktır. Canlı ve cansız yaratık kümelerine örnekler sunulacaktır.

                Sonuçta, doğadaki tüm canlı ve cansız yaratıkların ve sistemlerin matematiksel kümelenme bilincini kazanırız. Buna ek olarak; Doğal, yapay, sanal, objektif, zihinsel, ışık ... vb kümeler örnek verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Kümelere yeni bir yaklaşım, Betimleyici Küme kuralları.