MESNEVİ’DEKİ BAZI MEKÂNLARIN SOSYOLOJİK ANALİZİ


Akaslan M. E.

ΙΙΙ. ULUSLARARASI MESNEVî SEMPOZYUMU, Urmia, Iran, 15 - 16 October 2014, pp.170-187

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Urmia
  • Country: Iran
  • Page Numbers: pp.170-187
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Each individual and social action, change, transformation and process related to human and society occurs in a particular time and space. Besides the given space like geography, products of society such as towns, villages, houses, sanctuaries are base grounds of social events and actions. Individuals and societies are influenced by given spaces and add some values to those spaces and then eventually they hand down those spaces to next generation as well. Social events and actions occur in a particular space, and they are affected by the space and also they affect the space at varying rates. In this context, the abstract-concrete spaces and secular-spiritual spaces in Mathnawi present the relationship between individual-society-space at getting Rumî‟s message to the public. The analysis of sociological dimension and context of some places, which are from earth to universe and from the city to palace, pavilion, pension, school, garden and graveyard, will contribute to understanding and interpretation of Rumî and his Mathnawi. In this study, some of spaces that are selected from Mathnawi with events and phenomena will be tried to analysis sociologically.

İnsan ve topluma dair bütün bireysel ve sosyal eylemler, iş, oluş, değişim, dönüşüm ve süreçler hepsi bir zaman ve mekân çerçevesinde meydana gelir. Coğrafya gibi verili mekânın yanında, şehirler, köyler, evler, mabetler gibi insanların ve toplumların ürünü mekânlar da sosyal olay ve eylemlerin zeminidir. Birey ve toplum, kendisinden önce var olan mekânlardan etkilenmekte, bu mekânlara kendisi etki etmekte ve bu mekânları kendisinden sonrakilere devretmektedir. Sosyal olay ve eylemler bir mekânda meydana gelmekte, değişen oranlarda mekândan etkilenmekte ve yine değişen oranlarda mekânları etkilemektedir. Bu bağlamda Mesnevi‟deki soyut-somut, dünyevi-uhrevi mekânlar, Mevlana‟nın mesajını insanlara ulaştırmada birey-toplum-mekân ilişkisini ortaya koymaktadır. Kâinat ölçeğinden dünyaya, şehirden saray, köşk, han, medrese, bağ-bahçe ve mezara kadar anılan mekânların sosyolojik boyut ve bağlamlarının incelenmesi, Mevlana ve Mesnevi‟nin anlaşılması ve yorumlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Mesnevi‟de geçen bazı mekânlar seçilerek bunların olgu ve olaylarla birlikte sosyolojik olarak incelenmesine çalışılacaktır.