BANKA HİSSELERİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN TOPLAM RİSKİNİN SİSTEMATİK ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSK BİLEŞENLERİNE AYRILMASI: AR (p)-DCC-GARCH (p, q) MODELLİNE DAYALI BİR ANALİZ


Büberkökü Ö.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.35-54, 2016 (Peer-Reviewed Journal)