Van İlinde Mide Kanseri Nedeniyle Gastrektomi Geçiren Hastalarda Hastaneye Yeniden Başvuru Nedenlerinin İncelenmesi


Güven S., Eti Aslan F., Kızıltan R.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Van ilinde mide kanseri tanısı almış hastaların gastrektomi sonrası ilk 30 günde hastaneye yeniden başvuru nedenlerinin incelenmesi amaçlandı.

Materyal-Metot: 01.01.2018 tarihi ile 31.05.2022 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne mide kanseri tanısı ile başvurup gastrektomi geçiren 18 yaş üstü hastaların verileri hastane otomasyon sistemi kullanılarak retrospektif olarak incelendi. Hasta verilerinin kıyaslanması için SPSS istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular: Gastrektomi yapılan toplam 300 hasta çalışmaya dâhil edildi. Gastrektomi yapılıp taburcu edildikten sonra ilk 30 gün içinde hastaneye 65 kişi yeniden başvurdu. Gastrektomi sonrası hastaneye yeniden başvuru oranı % 21,6 bulundu. Gastrektomi yapılan 300 hastanın % 36,7’si (110 hasta) kadın, % 63,3’ü (190 hasta) erkek olduğu saptanırken hastaların yaş ortalamaları 61 bulundu. Hastaların geçirdiği cerrahi türüne bakıldığında % 70,7 (212 hasta) total gastrektomi, % 29,3 (88 hasta) distal subtotal gastrektomi geçirdiği belirlendi. Hastaların neoadjuvan tedavi alıp almadığı incelendiğinde % 51,3 (154 hasta) neoadjuvan tedavi aldığı, % 48,7 (146 hasta) neoadjuvan tedavi almadığı tespit edildi. Yeniden başvuru nedenleri incelendiğinde baş ağrısı, göğüs ağrısı ve karın ağrısının en sık başvuru nedenleri olduğu görüldü. Çalışmada başvuru nedenleri ağrı, gastrointestinal semptomlar ve cerrahi komplikasyonlar olmak üzere üç başlık altında sınıflandırıldı. Bu başvuru nedenleri ile hastaların yaşı, cinsiyeti, yapılan ameliyatın türü ve neoadjuvan tedavi alıp almadığı arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Gastrektomi geçiren hastalarda iyileşme için hastalara kaliteli bir bakım sağlamanın ameliyat sonrası yeniden başvuru oranlarını azaltacağını düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: mide kanseri, gastrektomi, yeniden başvuru