Erken Osmanlı Dönemi’nde Kadın Bânîlerin Bursa’daki imar Faaliyetlerine Katkıları


Korkut T., Engin H.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-25, 2018 (Peer-Reviewed Journal)