İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Ahşap Pencere ve Kapı Kanatları


Akınay A.

II. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 25 - 26 Kasım 2020, ss.16-26

  • Sayfa Sayıları: ss.16-26

Özet

Özet

    Ahşap, tarihin ilk devirlerinden günümüze kadar birçok alanda kesintisiz kullanılan bir malzeme olmuştur. Ahşabın doğal dokusu, estetik görüntüsü, dayanıklı oluşu ve kolay şekillendirilebilir gibi özelliklerinden dolayı; ev gereçlerinde, yapılarda taşıyıcı sistemlerde, mimaride ise dekorasyon ve süslemede kullanılmıştır. Ahşap bu kullanımı genelde mimariye bağlı eserler ve taşınabilir eseler olarak iki farklı grupta incelenmektedir. İki grup dışında ahşabın bir başka kullanımı vardır ki; oda günümüze çok azı ulaşabilmiş tamamen ahşap malzeme ile yapılmış mimari yapılardır. Bu çalışmada Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan 13. ve 15. yüzyıllarını kapsayan bir grup ahşap pencere-kapı kanatları malzeme, süsleme ve yapım tekniği bakımından ele alınacaktır. İncelemeler neticesinde elde edilen bulgularla eserler karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmada Anadolu Selçuklu, Beylikler Dönemi ve Osmanlı’ya kadar ahşap sanatında benzer ve farklı yönler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Sonuç olarak, Türk-İslam sanatında ahşap malzemenin Anadolu Selçukludan Osmanlı’ya kadar dönemin ahşap ustalarının ortaya koydukları eserlerin bu çalışma ile daha iyi tanıtılması amaçlanmıştır. Böylece geçmişimize ışık tutan ahşap sanatına ve ahşap eserlerine olan ilginin artacağı düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: Ahşap sanatı, pencere-kapı kanatları, Türk-İslam sanatı