Optik Koherens Tomografi, Korneal Topografi ve NonKontakt Speküler Mikroskop ile Ölçülen Santral Korneal Kalınlıklarının Karşılaştırılması


Creative Commons License

Tekin S., Seven E., Gülbay S., Batur M., Özer M. D.

Van Tıp Dergisi, vol.27, no.3, pp.331-334, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5505/vtd.2020.15986
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.331-334
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Sağlıklı gözlerde göze temas etmeden santral kornea kalınlığı (SKK) ölçümü yapan cihazlar arasındaki uyumu değerlendirmek Gereç ve Yöntem: Otuz sağlıklı bireyin 30 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların SKK değerleri, ön segment optik koherens tomografi (ÖS-OKT) (Spectralis® OCT, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany), korneal topografi (KT) (Orbscan, Inc, Salt Lake City, UT, USA) ve non-kontakt speküler mikroskop (NSM) (Tomey Corporation, Nagoya, Japan) cihazları ile ölçüldü. Her cihazla üçer kez ölçüm alınıp bu değerlerin ortalamaları alındı. Sonuçlar grup içi korelasyon katsayısı yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 17’si kadın (%56,7), 13’ü (%43,3) erkekti. Yaş ortalaması 34,4 ± 10,02 (19-53) yıl idi. Ortalama SKK, ÖS-OKT ile 543,9 ± 43,6 µm, KT ile 538,9 ± 45,2 µm, NSM ile 520,7 ± 39,8 µm olarak ölçüldü. Grup içi korelasyon katsayısı yöntemi ile ÖS-OKT ile KT arasında 0,92, ÖS-OKT ile NSM arasında 0,85, KT ile NSM arasında 0,93 uyum tespit edildi. Her üç cihazın ölçüm değerleri birbirleri ile uyumlu bulundu (p˂0,001). Sonuç: Sağlıklı gözlerde, göze temas etmeden yapılan SKK ölçümleri, her üç cihazda da birbiri ile uyumlu olarak bulundu. Santral kornea kalınlığı ölçümünde her üç cihaz birbirinin yerine kullanılabilir.