Optik Koherens Tomografi, Korneal Topografi ve NonKontakt Speküler Mikroskop ile Ölçülen Santral Korneal Kalınlıklarının Karşılaştırılması


Creative Commons License

Tekin S. , Seven E. , Gülbay S. , Batur M. , Özer M. D.

Van Tıp Dergisi, cilt.27, ss.331-334, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 27 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5505/vtd.2020.15986
  • Dergi Adı: Van Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.331-334

Özet

Amaç: Sağlıklı gözlerde göze temas etmeden santral kornea kalınlığı (SKK) ölçümü yapan cihazlar arasındaki uyumu değerlendirmek Gereç ve Yöntem: Otuz sağlıklı bireyin 30 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların SKK değerleri, ön segment optik koherens tomografi (ÖS-OKT) (Spectralis® OCT, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany), korneal topografi (KT) (Orbscan, Inc, Salt Lake City, UT, USA) ve non-kontakt speküler mikroskop (NSM) (Tomey Corporation, Nagoya, Japan) cihazları ile ölçüldü. Her cihazla üçer kez ölçüm alınıp bu değerlerin ortalamaları alındı. Sonuçlar grup içi korelasyon katsayısı yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 17’si kadın (%56,7), 13’ü (%43,3) erkekti. Yaş ortalaması 34,4 ± 10,02 (19-53) yıl idi. Ortalama SKK, ÖS-OKT ile 543,9 ± 43,6 µm, KT ile 538,9 ± 45,2 µm, NSM ile 520,7 ± 39,8 µm olarak ölçüldü. Grup içi korelasyon katsayısı yöntemi ile ÖS-OKT ile KT arasında 0,92, ÖS-OKT ile NSM arasında 0,85, KT ile NSM arasında 0,93 uyum tespit edildi. Her üç cihazın ölçüm değerleri birbirleri ile uyumlu bulundu (p˂0,001). Sonuç: Sağlıklı gözlerde, göze temas etmeden yapılan SKK ölçümleri, her üç cihazda da birbiri ile uyumlu olarak bulundu. Santral kornea kalınlığı ölçümünde her üç cihaz birbirinin yerine kullanılabilir.