An Evaluation of International Migration Theories in the Context of Syrian Migration to Turkey


Kılıç A. R.

Uluslararası Dünya Göç Hareketleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 08 March 2022, pp.80-81

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80-81
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

An Evaluation of International Migration Theories in the Context of Syrian Migration to Turkey

Abstract

International migration is a subject that social scientists have tried to explain with its causes, processes, and consequences since the 19th century. Social scientists, who developed theories about the causes of international migration for a long time, then started to research the implications of this phenomenon and develop theories. Approaches that can be called push-pull theories in general and that consider migration as a process that occurs due to the negative factors in the places where individuals live. The positive factors in the planned destinations are taken into account are dominant in the first period of the migration field. After World War II, with the economic migration that developed after the demand for labor in European countries, migration theories based on the economy emerged. The Migration Systems Theory, which emerged from the criticism of migration theories, some of which are structural and some of which are based on individual factors, aims to present a holistic view of the migration process. According to this theory, cultural, political, or colonial relations between two or more countries based on a historical background increase the possibility of migration mobility. In addition, Network Theory adopts an approach that includes the continuity and results of migration processes in the analysis process, unlike migration theories that focus only on the causes of migration processes.

The spread of the social movements that started in the Middle East and North Africa in 2010 to Syria and the subsequent conflicts turned into a civil war. Syrian citizens migrated to safe areas in their own countries and neighboring countries. Neighboring countries such as Lebanon, Jordan, Iraq, and Turkey have an immigrant population of millions. There are nearly 4 million Syrian refugees in Turkey. The study aims to evaluate the Syrian migration to Turkey in international migration theories. First, social scientists' leading international migration theories from the 19th century to the present will be discussed. Afterward, the characteristics of Syrian migration to Turkey and international migration theories will be evaluated together.

Özet

Uluslararası göç, 19. yüzyıldan beri sosyal bilimcilerin sebepleri, süreçleri ve sonuçlarıyla açıklamaya çalıştıkları bir konudur. Uzun bir dönem uluslararası göçün nedenleri ile ilgili teoriler geliştiren sosyal bilimciler daha sonra bu olgunun ortaya çıkardığı sonuçları da araştırmaya ve teoriler geliştirmeye başlamıştır. Genel olarak itme-çekme teorileri olarak adlandırılabilecek ve göçü bireylerin yaşadıkları yerlerdeki olumsuz faktörlerin itmesi ve varılması planlanan yerlerdeki olumlu faktörlerin hesaba katılması sonucu gerçekleşen bir süreç olarak ele alan çalışmalar göç alanının ilk döneminde hakimdir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan emek talebi sonrasında gelişen ekonomik göçlerle birlikte ekonomiyi temel alan göç teorileri ortaya çıkmıştır. Bir kısmı yapısal bir kısmı ise bireysel faktörlere dayanan göç teorilerinin eleştirisinden doğan Göç Sistemleri Kuramı göç sürecine bütünlüklü bir bakış sunmayı hedeflemiştir. Bunun yanında Ağ kuramı ise göç süreçlerinin sadece sebeplerine odaklanan göç teorilerinin aksine devamlılığını ve sonuçlarını da analiz sürecine katan bir yaklaşım benimsemektedir.

2010 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan toplumsal hareketlerin Suriye’ye sıçraması ve sonrasında yaşanan çatışmalar bir iç savaş halini almış ve Suriye vatandaşları kendi ülkelerindeki güvenli bölgelere ve komşu ülkelere göç etmiştir. Komşu ülkeler olan Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye’de milyonlarla ifade edilen bir göçmen nüfusu bulunmaktadır. Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli göçmen bulunmaktadır. Çalışma, Türkiye’ye yönelen Suriye göçünün uluslararası göç teorileri bağlamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için ilk olarak 19. yüzyıldan günümüze kadar sosyal bilimciler tarafından geliştirilmiş başlıca uluslararası göç teorileri tartışılacaktır. Sonrasında Türkiye’ye yönelen Suriye göçünün özellikleri ile uluslararası göç teorileri birlikte değerlendirilecektir.