Holştayn Bir İnekte Lumpy Skin Disease (Nodüler Ekzantem) Olgusu


Uyar A., Yener Z., Yıldırım S., Keleş Ö. F.

VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kars, Turkey, 8 - 10 September 2014, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11

Abstract

A Lumpy Skin Disease (Nodular Exanthem) Case in A Holstein Cow
Lumpy Skin Disease (LSD) is an acute and contagious disease caused by a virus that belongs to
Capripox virus genus and characterized by high fever and multifocal nodules on skin in cattle. LSD is
endemic in Middle East and Africa causing significant economical losses. In this case report, it was
aimed to report LSD infection in a Holstein cattle which was located in the central district of Şırnak City.
On 09 May 2014, the owner of the animal reported to the Food, Agriculture and Livestock Directory of
Şırnak about the swellings all around his animal’s body. After clinical examination, multifocal nodules in
several centimeters size on skin and subcutis were found and also in anamnesis anorexia, a decline in
milk production and live weight gain were determined. Subcapsular and prefemoral lymph nodes were
rather enlarged. Related with these symptoms under the suspicion of LSD, taken defibrinate blood
sample was sent to Adana Veterinary Control Institute and nodules obtained from skin were sent to
University of Yüzüncü Yıl Veterinary Medicine Faculty Department of Pathology. After the analysis with
the Real Time PCR in the molecularbiology laboratory of the Institute, the blood sample were reported as
LSD positive. Histopathologically, dermatitis was observed which was characterized by balloon
degeneration and hyperplasia in the epithelial cells of the epidermis and hair follicles, acanthosis,
multifocal necrosis in the dermis with the infiltration of inflammatory cells, vasculitis and thrombosis.
Besides, scattered throughout the inflammation were variable numbers of "sheep pox cells" histiocyte-like
cells with large vacuolated nuclei and eosinophilic intracytoplasmic inclusion bodies.
As a result, it is the first time in our country that an LSD infection was diagnosed which was characterized
by focal disseminate nodular lesions on the skin and subcutis of a Holstein cattle with its macroscopic
and microscopic findings.
Key Words: Lumpy skin disease, nodular exanthem, real time PCR, histopathology, cattle.

Holştayn Bir İnekte Lumpy Skin Disease (Nodüler Ekzantem)
Olgusu
Lumpy Skin Disease (LSD) sığırlarda Capripox virus cinsi bir virüs tarafından meydana getirilen, yüksek
ateş ve deride multifokal nodüllerin oluşmasıyla karakterize olan akut bulaşıcı viral bir hastalıktır.
Hastalık, Ortadoğu ve Afrika’da endemik olarak görülmekte ve önemli ekonomik kayıplara neden
olmaktadır. Bu olgu sunumunda Şırnak İli Merkez mahallesinde Holştayn ırkı bir inekte karşılaşılan LSD
enfeksiyonunun bildirilmesi amaçlandı. Hayvan sahibi tarafından 09 Mayıs 2014 tarihinde ineğin
vücudunun her tarafında şişliklerin görüldüğüne dair İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne
başvuruldu. Anamnezde anoreksi, süt verimi ve canlı ağırlık artışında azalma, klinik incelemede deride
birkaç cm büyüklüğünde multifokal nodüller, subkapsular ve prefemoral lenf yumrularında büyüme
saptandı. Bu bulgular doğrultusunda hastalığın LSD olabileceği düşünülerek alınan defibrine kan örneği
Adana Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü’ne, deriden alınan nodüller ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na gönderildi. Enstitünün Moleküler Biyoloji Laboratuvarında
Real Time PCR ile yapılan analiz sonucunda LSD pozitif olduğu tespit edildi. Histopatoljikal olarak
epidermis ve kıl follikülü epitel hücrelerinde balonumsu dejeneasyon, akantozis, dermiste ödem,
vaskülitis ve trombozlar, yangısal hücre infiltrasyonları ile karakterize dermatitis belirlendi. Koyun çiçeği
hücrelerine benzer histiyositlerin ve makrofajların bir kısmında eozinofilik intrastoplazmik inkluzyonlar
görüldü. Sonuç olarak, Holştayn ırkı bir inekte deride görülen fokal dissemine nodüler lezyonlar ile
karakterize LSD enfeksiyonu patolojik bulgularıyla ülkemizde ilk kez tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lumpy skin disease, nodüler ekzantem, real time PCR, histopatoloji, inek.