The Student's Understating Level of Mass, Weight and Gravity Concepts at Different Grades


Creative Commons License

Ayvacı H. Ş., Bakırcı H., Yıldız M.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.381-397, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.381-397
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Fen ve Teknoloji dersinde; kütle, ağırlık ve yerçekimi gibi bazı temel kavramların öğretimi sırasında birtakım sorunların olduğu bilinen bir gerçektir. Bu süreçte bu sorunlar giderilmemesi durumunda öğrencilerde alternatif kavramlar oluşmaktadır. Bu araştırmada; kütle ağırlık ve yerçekimi kavramlarının öğrencilerin zihinlerinde gelişim sürecini ortaya çıkarmak ve bu süreçte öğretim programlarının etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini; Trabzon il merkezinde ilköğretimden 68, ortaöğretimden 65 ve üniversiteden 56 öğrenci olmak üzere 189 öğrenci oluşturmaktadır. Gelişimci araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada öğrencilerin kütle, ağırlık ve yerçekimi kavramlarını açıklamaları amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Açık uçlu ankete verilen cevapların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak tablolar şeklinde verilmiştir. Anket verilerini desteklemek için her seviyede iki olmak üzere toplam 6 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda bu kavramların her üç öğrenim seviyedeki öğrenciler tarafından da yeterince anlaşılamadığı görülmüştür. Farklı öğrenim seviyelerdeki öğrencilerde bu kavramlarla ilgili literatürde mevcut olan alternatif kavramaların olduğu ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken sonuçlardan biri de öğrencilerin kademe düzeyi artıkça öğrencilerin kavramları açıklarken formülleri kullanmış olmasıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak bir takım önerilerde bulunulmuştur.