A Comprative Analysis Of The Stages Of Employment And Rank Promotion In Japan And Turkey Police Organizations


Çiçek Ç.

Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Girerken Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 September 2023, pp.20-21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Doi Number: 10.1080/15438627.2020.1870979
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20-21
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STAGES OF EMPLOYMENT AND RANK PROMOTION IN JAPAN AND TURKEY POLICE ORGANIZATIONS

                                                               ABSTRACT

In this study, it is aimed to examine a comparative analysis of the working and rank promotion stages of the police organizations of Japan and Turkey. The study first examines the structure, management systems and personnel management policies of the police organizations of the two countries. The study also examines the similarities and differences in the effectiveness of the police force, the use of promotion systems, and access to specialized areas of expertise in both countries. Police organizations are one of the most important components of public security and public power. In this context, the structural differences between the police organizations of Japan and Turkey are taken into consideration. Secondly, the working processes and rank promotion stages of the police organizations of Turkey and Japan were also analyzed. Finally, this comparative analysis aims to contribute to the identification of the strengths and areas for improvement in the police organizations of Japan and Turkey. The scope of this study is a comprehensive analysis of the police organizations of Japan and Turkey in terms of work and rank promotion. The study aims to analyze the structure, management systems, personnel management, working hours, promotion system, similarities and differences between the police organizations of both countries.

Keywords: Japan, Turkey, Police Organization, Rank Promotion, Police Working Hours.

JAPONYA VE TÜRKİYE POLİS TEŞKİLATLARININ ÇALIŞMA VE RÜTBE TERFİ AŞAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI BİR ANALİZİ

ÖZET 

Bu çalışmada, Japonya ve Türkiye polis teşkilatlarının çalışma ve rütbe terfi aşamalarının karşılaştırmalı bir analizinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada ilk olarak bahse konu iki ülkenin polis teşkilatlarının yapısı, yönetim sistemleri ve personel yönetimi gibi politikalarını irdelenmiştir. Yine çalışmada, her iki ülkenin emniyet gücünün etkinliği, terfi sistemlerinin kullanımı ve uzmanlık alanlarına erişimdeki benzerlikler ve farklılıkları da incelenmiştir. Polis teşkilatları, kamu güvenliğinin ve kamu gücünün en önemli bileşenlerindendir. Bu kapsamda, Japonya ve Türkiye polis teşkilatlarının yapısal farklılıkları göz önüne bulundurulmuştur. İkinci olarak, Türkiye ve Japonya polis teşkilatlarının çalışma süreçleri ve rütbe terfi aşamaları de analiz edilmiştir. Son olarak bu karşılaştırmalı analizde, Japonya ve Türkiye polis teşkilatlarının güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın kapsamı, Japonya ve Türkiye Polis teşkilatlarını çalışma ve rütbe terfi açısından kapsamlı bir analizidir. Çalışma, her iki ülke polis teşkilatının yapısı, yönetim sistemleri, personel yönetimi, çalışma saatini, terfi sistemi, aralarında ki benzerlikler ve farklıkları analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Japonya, Türkiye, Polis Teşkilatı, Rütbe Terfi, Polis Çalışma Saatleri.