Odontojenik Keratokistlerin Marsupyalizasyon İle Tedavisi: Vaka Serisi


Keskin Tunç S., Al Nasrallah M.

ERDİŞ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.248

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.248
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Odontojenik keratokistler (OK) tüm tümörler içinde %11 oranında görülme sıklığı olan, infiltratif davranış gösteren, iyi huylu, tek veya çok loblu olan ve çenelerin keratinize yassı epiteli ile döşeli kistidir. Keratokistler enfekte olana kadar ya da kemikte ekspansiyon yapana kadar asemptomatiktirler. Radyografik olarak düzgün radyoopak sınırı olan, iyi tespit edilebilen radyolusensi şeklinde görülürler. Kistin büyüklüğüne, bulunduğu yere ve hastanın yaşına bağlı olarak, çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Bunlar küretaj, enükleasyon, radikal tedavi ve marsupyalizasyondur. 

Marsupyalizayon, dezavantajlarına ve tartışmalara rağmen, büyük kistler, çok genç veya yaşlılarda başarılı bir tedavi seçeneği olmaya devam etmektedir. Bu yazıda altı klinik odontojenik kist vakasının marsupyalizasyonla tedavi sürecini açıkladık ve tartıştık. Bu tedavi yönteminde kist epiteli ağız ortamına açılarak uzun süreli (6-9 ay) takibini gerektirmektedir. Marsupyalizayon tedavisi bu vaka serisinde anatomik yapıları koruyucu bir yaklaşım olduğu için tercih edilmiştir. Bu yaklaşım uzun süreli radyolojik takip gerektiren konservatif bir yöntemdir. Bu vakaların hepsinde klinik takiplerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu vaka serisi çok az sayıda vaka içerdiğinden genelleme yapmak için yeterli değildir fakat bu tür patolojilerin tedavisi için güvenli bir tedavi seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.