İkinci Dünya Sava?ı Sonrası Meydana Gelen"Açlık ve Kıtlık" Olaylarının Türk Siyasal Hayatına Yansımaları


Afşar E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.250-281, 2016 (Peer-Reviewed Journal)