Multiple miyelomlu hastalarda polinöropati sıklığı ve laboratuvar parametrelerinin karşılaştırılması


Sakin A., Ayer M., Çelik K., Berkil F., Acar H., Ayer A., ...More

Dicle Medical Journal /Dicle Tıp Dergisi, pp.445-448, 2016 (Peer-Reviewed Journal)