Dünya Hayatı ile Öte Dünya İlişkisine Dinsel ve Felsefi Bir Yaklaşım


Özdemir İ.

ASOS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science), no.81, pp.223-234, 2018 (Peer-Reviewed Journal)