TÜRK EDEBİYATINDA MUAMMA ve SÜRÛRÎ’NİN “ŞERH-İ MUAMMEYÂT-I MÎR HÜSEYİN” ADLI ESERİ


Öntürk T.

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.11, pp.222-239, 2017 (Peer-Reviewed Journal)