Survival Time of Listeria monocytogenes During Maturation in Herbed Cheese


Tuncay R. M., Sancak Y. C.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, no.Özel Sayı, pp.192-205, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.52976/vansaglik.1130603
  • Journal Name: Van Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Index Copernicus, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.192-205
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, Van piyasasından toplanan Otlu peynir örneklerden identifiye edilen Listeria monocytogenes suşları ile farklı düzeylerde kontamine edilen çiğ sütten deneysel olarak ayrı ayrı üretilen Otlu peynirlerde olgunlaşma süresince L. monocytogenes’in canlı kalabilme kabiliyetini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sütlere örneklerden identifiye edilen ve Real-time PCR’da doğrulanan iki adet saha ve bir adet referans L. monocytogenes suşu 101, 103 ve 105 kob/ml düzeylerinde katıldı. L. monocytogenes katılarak üretilen Otlu peynirler salamurada 90 gün süreyle olgunlaştırılmış ve L. monocytogenes’in canlı kalma süreleri ile peynirde meydana gelen mikrobiyolojik ve kimyasal değişimler incelenmiştir. Deneysel Otlu peynir gruplarında L. monocytogenes sayıları farklı şekillerde seyrederek olgunlaşmanın 50. gününden itibaren bazı gruplarda izole edilememiştir. Olgunlaşmanın 75. gününden sonraki analizlerde ise hiçbir grupta L. monocytogenes tespit edilememiştir