Tek Partili Dönemde CHP Kurultaylarında Eğitim


Creative Commons License

Deniz M.

FSMVU 2. Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 March 2021, pp.41-62

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-62
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda siyasal erk ve devletin kurucu önderi demokrasi ile yönetilen bir devlet yapısı oluşturulmasını hedeflemiştir. Ancak henüz yeni kurulan devlette iç isyanların ve olası dış destek tehlikelerinin gözlenmesi üzerine 1950 yılına kadar tek partili bir yönetim modeli uygulanmak zorunda kalmıştır. Bu yönetimin tek partisi olarak devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1950 yılına kadar ülkede uygulanan bütün kararlarda olduğu gibi eğitim alanında da temel karar organı olmuştur. CHP’nin karar alma süreçlerinde ise parti genel başkanı ve parti kurultayları etkili olmuştur.

Bu çalışmanın temel amacı, tek partili dönemde CHP kurultaylarındaki eğitim alanında alınan ve uygulamaya konulan kararları incelemektir. CHP kurultaylarının incelenmesinin eğitim alanındaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye’deki siyasal, kültürel ve toplumsal gelişmelere de ışık tutulacağı düşünülmektedir. Araştırma yöntemi olarak belgesel tarama ve arşiv araştırması kullanılmıştır. Araştırma sonuçları CHP kurultaylarının eğitime olan etkisini göstermektedir. Kurultaylarda eğitimle ilgili kararlar incelendiğinde; temel eğitimin bütün yurttaşlara ulaştırılması, yetiştirilmek istenen insan tipi, eğitimin finansmanı, din eğitimi konularında alınan kararların öne çıktığı görülmektedir.

Kurultaylarda parti politikasına dönüşen eğitimle ilgili kararların büyük bölümü, daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı, Hükümet ve Meclis süreçleri ile uygulanmaya konulmuştur.