Investigation of Neonatal Viabilities of Lambs in Early Induction of Parturition


Creative Commons License

ÇETİN N., TAŞAL İ.

Van Veterinary Journal, vol.34, no.1, pp.55-62, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.1229668
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.55-62
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to compare the neonatal lives of lambs born with induced parturition and lambs born spontaneously. In the comparisons between the two groups, some body development characteristics of the lambs and neonatal follow-up of blood parameters were taken into account. In addition, the prophylactic availability of intraperitoneal glucose supplementation in neonatal lambs and the effect of environmental temperature were another target of the study. The study animal population consisted of 30 ewe (Morkaraman and its cross) and 50 lambs born from these ewes. Five groups were formed as 4 experimentals and 1 control group with 10 lambs in each. Parturitions were induced with corticosteroid injections in experimental groups. Two groups of the experimental groups were also housed in a separate section in which temperature was kept stable between 20 - 24 °C and intraperitoneal glucose administration was performed to those lambs. In the control group, the parturitions were spontaneous. Body temperatures and weight, blood gas and glucose values of all lambs were monitored and recorded on a regular basis. Among the variables that were compared between the groups, only body temperature and blood pO2 pressure were found to be significant (p<0.05). However, this significant difference did not provide an advantage in terms of quality of life compared to lambs in the other groups. All other variables were insignificant between the groups. As a result; it was concluded that induction of parturition with corticosteroid injections on 141 and 145. days did not create a risk for Morkaraman and its cross.
Bu çalışmada, doğumu indüklenerek doğan kuzular ile doğumu spontan gerçekleşen kuzuların neonatal hayatlarının karşılaştırılması amaçlandı. İki grubun arasındaki karşılaştırılmalarda kuzulara ait bazı vücut gelişim özellikleri ile kan parametrelerinin doğum sonrası takibi dikkate alındı. Yine neonatal kuzularda intraperitonal glikoz takviyesinin profilaktik kullanılabilirliği ve çevre sıcaklığının etkisi çalışmanın bir diğer hedefini oluşturdu. Çalışma hayvan popülasyonunu, 30 adet koyun (Morkaraman ve melezi) ve bu koyunlardan doğan 50 adet kuzu oluşturdu. Her grupta 10 adet kuzu olacak şekilde 4 deney, 1 kontrol grubu olmak üzere 5 grup oluşturuldu. Deney gruplarında doğumlar kortikosteroid enjeksiyonlarıyla uyarıldı. Deney grubunun 2 grubu ayrıca sıcaklığı sabit tutulan (20 - 24 °C) ayrı bir bölümde tutuldu ve intraperitoneal glikoz uygulaması yapıldı. Kontrol grubunda ise doğumlar spontan olarak gerçekleşti. Tüm kuzuların vücut sıcaklığı ve ağırlıkları, kan gaz, glikoz değerleri, düzenli aralıklarla takip edilerek kayıt edildi. Gruplar arasında karşılaştırmaya tabi tutulan değişkenler içerisinde sadece vücut sıcaklığı ve kan pO2 basıncı önemli bulundu (p<0.05). Ancak bu önemli farklılık, diğer gruplardaki kuzulara göre yaşam kalitesi açısından avantaj sağlamadı. Diğer tüm değişkenler, gruplar arasında önemsizdi. Sonuç olarak; gebeliğin 141-145. günleri arasında, doğumun kortikosteroid enjeksiyonları ile uyarılmasının, Morkaraman ve melezi ırkı için neonatal risk oluşturmadığı kanısına varıldı.