The effect of thymoquinone in proliferative concentration on the TP53 gene expression level in NRK-52E cell line


Yüksek V., Çetin S., Usta A., Dede S.

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (1.BioTechBioChem-2020) , Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2020, vol.1, pp.167

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Nigella sativa (çörek otu)’nın önemli içeriklerinden biri olan ve bazı ilaçların üretiminde kullanılan timokinonun

(TQ) geleneksel tedavide birçok hastalık için kullanılmaktadır. TP53 geni, tümör proteini p53 adı verilen bir

proteini yapmak için kodlanmıştır. Bu protein bir tümör baskılayıcı olarak işlev görür; hücrelerin büyümesini ve

çoğalmasını kontrol altında tutar. Bu çalışmanın amacı sağlıklı hücrelerde TQ’nun TP53 genin ekspresiyon

seviyesine etkisini araştırmaktı. Bu çalışmada sağlıklı bir hücre hattı olan, rat böbrek epitelyal hücre serisi (NRK-

52E) kullanıldı. Hücre serisine proliferatif dozda etki gösteren 10 μM TQ’u uygulandı. Uygulama sonrası TP53

genin ekspresyon düzeyi gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPCR) yöntemiyle tespit

edildi. RT-qPCR sonuçlarına göre TQ’nun NRK-52E hücrelerinde TP53 genin ekspresyonunu azalttığı tespit

edilmiştir. Bu sonuçlar TQ’nun bir tümör baskılayıcı olarak görev gören TP53 genini NRK-52E hücre serisinde

downregüle etiği sonucuna varılmıştır.