Üniversite Öğrencilerinin Turizm Algısı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği


Meriç S. , Erten Ş.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.420-440, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.33437/ksusbd.517956
  • Dergi Adı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.420-440

Özet

Van ili sahip olduğu kültürel ve tarihi değerleri ile turizm için ilgi çekici bir destinasyon konumundadır. Bu destinasyonu daha ileri bir konuma taşıyabilmek için paydaşların turizm algısı belirlenmeli ve önemsenmelidir. Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin Van’ın turizm algısı hakkındaki görüş ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Veri elde etmek için öğrencilere 385 anket uygulanmıştır. Öğrencilerin turizm algısını ölçmek için hazırlanan ankette olumlu ve olumsuz turizm algısı olmak üzere toplam 27 ifade bulunmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu turizmin olumlu sonuçları olduğuna dair ifadelere katılıyorum şeklinde görüş bildirmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda ilgililere öneriler sunulmuştur.