The Importance of Forage Turnip (Brassica rapa L.) and Usage in Animal Nutrition.


Yıldız S.

Ispec 9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development., Burdur, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.160-161

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.160-161
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, ülkemizde yetiştirilen lenoks bitkisinin önemi ve hayvan beslemede kullanılma olanaklarının ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Brassicaceae (Turpgiller) Familyası, Brassica cinsine ait, Brassica rapa türü içinde yer alan lenoks bitkisi, yemlik kolza ve ot tipi yem şalgamı isimleriyle de tanınmaktadır. Tek veya iki yıllık bir yem bitkisi olan lenoksun, kök ve ot olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kök tipi lenoks günlük hasat edilerek hayvanlara verilmektedir. Ot tipi lenoks ise, geniş yaprakları ve uzun boy yapısı ile yüksek verimli, kısa sürede bol yeşil ot veren bir yem bitkisidir. Sindirilme oranı oldukça yüksektir. Uygun şartlarda ekimden sonra kısa süre içinde ve hiç sulanmadan yetişip biçim olgunluğuna gelmekte, ikinci ürün yetiştirilebilmesine imkân tanımaktadır. Uygun olgunluk döneminde hayvanları direkt araziye salarak otlatma yapılabileceği gibi, taze ot, kuru ot ve silajlık olarak da değerlendirilebilmektedir. Ülke hayvancılığının önemli sorunlardan biri kaliteli, ucuz ve bol kaba yem ihtiyacının düzenli olarak karşılanmasıdır. Kaba yemler hayvancılıkta vazgeçilmez yem kaynaklarıdır ve ülkemiz hayvancılığında çok ciddi kaliteli kaba yem açığı olduğu bir gerçektir. Ülkemizde çok çeşitli alternatif kaba yem kaynakları olmasına rağmen, sınırlı düzeyde yem kaynağı ya da alışılmış yemler hayvan beslemede kullanılmaktadır. Hâlbuki gelişmiş ülkelerde ruminant hayvanların beslenmesinde farklı kaba yem kaynaklarından da yararlanılmaktadır. Bu durum, besleme fizyolojisine uygun olması, kaliteli ve ucuz olması, daha pahalı olan ve insan beslenmesinde kullanılan kesif yemlerin hayvan beslemede kullanımını da azaltmaktadır. Lenoks bitkisinin birçok üstün özelliğinden dolayı, kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Ruminant hayvan yetiştiren ve yem bitkisi tarımı yapan üreticilerimizin, arazilerinde muhakkak lenoks bitkisine yer vermeleri önerilmektedir.