Hasta Transferi Sırasında Noninvaziv Solunum Destek Yöntemleri


Creative Commons License

Demirkıran H. , Gülhaş N.

Yoğun Bakımda Noninvaziv Yöntemlerle Solunum Desteği - 2019, Zehra Nur Baykara, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.59-65, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.)
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.59-65
  • Editörler: Zehra Nur Baykara, Editör

Özet

Noninvaziv ventilasyon (NIV) akut ya da kronik solunum yetmezliği olan hastaların tedavisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni portabl sistemler, NIV desteği alan erişkin ve çocuk hastaların
hastane öncesinde ve hastane içerisinde transferine imkan sağlamaktadır. Fakat yoğun bakım
hastalarının transferi sırasında komplikasyonlar yaygındır ve hayatı tehdit edebilir. Güvenli transfer,
transfer öncesi hastaların seçimini, stabilizasyonu ve hazırlanmasını, sürekli monitörizasyonunu,
hastaya eşlik eden deneyimli personeli, transfer sırasında gerekli ekipman hazırlığını ve
hastanın transfer edileceği kurum ile etkili iletişimi gerektirir.

Noninvasive ventilation (NIV) is widely used in the treatment of patients with acute
or chronic respiratory failure. The new portable systems allow the transfer of adult and pediatric
patients that receiving NIV support. However, complications during the transfer may be common
and life-threatening. Secure patient transfer requires patient selection, stabilization and preparation,
continuous monitoring, experienced personnel accompanying the patient, preparation of the necessary
equipment during transfer and effective communication with the receiving facility.