Hasta Transferi Sırasında Noninvaziv Solunum Destek Yöntemleri


Creative Commons License

Demirkıran H., Gülhaş N.

in: Yoğun Bakımda Noninvaziv Yöntemlerle Solunum Desteği - 2019, Zehra Nur Baykara, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.59-65, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.)
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.59-65
  • Editors: Zehra Nur Baykara, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Noninvasive ventilation (NIV) is widely used in the treatment of patients with acute
or chronic respiratory failure. The new portable systems allow the transfer of adult and pediatric
patients that receiving NIV support. However, complications during the transfer may be common
and life-threatening. Secure patient transfer requires patient selection, stabilization and preparation,
continuous monitoring, experienced personnel accompanying the patient, preparation of the necessary
equipment during transfer and effective communication with the receiving facility.

Noninvaziv ventilasyon (NIV) akut ya da kronik solunum yetmezliği olan hastaların tedavisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni portabl sistemler, NIV desteği alan erişkin ve çocuk hastaların
hastane öncesinde ve hastane içerisinde transferine imkan sağlamaktadır. Fakat yoğun bakım
hastalarının transferi sırasında komplikasyonlar yaygındır ve hayatı tehdit edebilir. Güvenli transfer,
transfer öncesi hastaların seçimini, stabilizasyonu ve hazırlanmasını, sürekli monitörizasyonunu,
hastaya eşlik eden deneyimli personeli, transfer sırasında gerekli ekipman hazırlığını ve
hastanın transfer edileceği kurum ile etkili iletişimi gerektirir.