Gills Histopathology of Van Fish (Alburnus tarichi) Infected with Dactylogyrus Sp. Parasites


Alkan Z., Kıraççakalı A. N., Oğuz A. R.

2nd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.321

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.321
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Van balığı, Van gölünde yaşayan endemik bir sazan türdür. Van Gölünde yaşayan bu balığın yanı sıra çeşitli zooplankton türleri de bulunmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği, dünya çapında önemli bir ekonomik faaliyettir. Hastalık, su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin büyümesini sınırlayan faktörlerden biridir. Parazitlerin balık yetiştiriciliği endüstrisinde hasara yol açan hastalık etkenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Dactylogyrus sp. enfestasyonu tüm balık türlerinde, özellikle cyprinid balıklarda yaygın görülen parazit familyasıdır. Balık parazitleri, su ekosistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve balık popülasyonlarında da oldukça yaygındır. Parazitler balıkların direkt olarak ölümlerine yol açabileceği gibi, büyümelerine engel olmak, davranış bozukluklarına yol açmak, stres faktörlerine karşı dirençlerini azaltmak, histolojik bozukluklara yol açmak gibi birçok olumsuz etkisi olmaktadır. Solungaçların parazitler tarafından kolonizasyonu sıklıkla şiddetli epitel hiperplazisi (lamellar solungaç füzyonu), hipertrofi, ödem ve interlamellar vezikül oluşumu dahil olmak üzere proliferatif hücre değişikliklerine neden olur. Van Gölünde yapılan çalışmalar Van balığı üzerinde yoğunlaşmış ve balığa ait parazitik canlılar göz ardı edilmiştir. Bu çalışmada Van balığında ilk defa Dactylogyrus cinsine ait bir türe rastlanıldı. Rutin histolojik boyama yöntemleri ile Van balığı solungaçlarında ki Dactylogyrus sp. parazitinin meydana getirdiği hasarlar histopatolojik olarak belirlendi. Dactylogyrus sp. paraziti ile enfekte olan balık solungaçlarında; nekroz, hiperplazi, lameller füzyon ve kanamaların oluştuğu gözlemlendi. Özellikle balık solungaçlarında hiperplazinin daha fazla meydana geldiği belirlendi.