Meslektaş Koçluğu


Erdem M., ılgan a.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, no.11, pp.119-136, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Peer coaching have been developed primarily to train middle and senior managers. Peer coaching model for teachers is based on the help of each others to specialize in any of the professional development such as teaching methods, strategies and techniques of teaching skills before the professional teaching starts. It is accepted that peer coaching in pre-service and in-service education improves teachers' professional developments in terms of collaboration in many ways along with increased educational leadership and problem-solving skills. Furthermore, it has effects on students’ success by raising the quality of education. As a consequences, the success of schools and school administrations increase as well. In this study, purpose, importance, historical development, definition and principles, implementation and evaluation techniques of peer coaching with relevant research are explored.

Key Words: Peer coaching, coaching, 

Meslektaş koçluğunu öncelikle orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmek için geliştirilmiştir. Meslektaş koçluğu, öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce öğretmenlik yeteneklerini geliştirirken veya öğretim metot, strateji, yöntem ve tekniklerin herhangi birinde uzmanlaşırken birbirlerine yardım etmesi temeline dayanan mesleki gelişim modelidir. Meslektaş koçluğunun, hizmet öncesi ve hizmet içinde öğretmenlerin mesleki açıdan gelişimini, işbirliğini, bilgi ve paylaşımı arttırdığı, eğitimsel liderliği ve problem çözme becerisini geliştirdiği gibi öğrencilerin eğitim kalitesini ve başarısını da yükselttiği görülmektedir. Bu aynı zamanda okulların ve okul yönetimlerinin başarısı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada meslektaş koçluğunun; amacı, önemi, tarihsel gelişimi, tanımı ve ilkeleri, uygulama teknikleri, değerlendirilmesi ve ilgili araştırmalar ele alınmıştır.