el-İstidrâk Adlı Esri Bağlamında Ziyâüddîn İbnü'l-Esîrîn İbnü'd-Dehhân'a Yönelttiği Eleştiriler


Creative Commons License

Akbaş R.

in: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI, Aytepe M, Karasu T, Editor, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul, pp.551-563, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: İslâmî İlimler Araştırma Vakfı
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.551-563
  • Editors: Aytepe M, Karasu T, Editor