Xebatek Berawirdkirî (Komparatîf)û Dijberawirdkarî (Kontrastîf)Li Ser Demên Îngîlîzî û Kurmancî


Creative Commons License

Sönmez N., Geyik R.

NÛBIHAR AKADEMÎ, vol.5, no.5, pp.82-110, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 5
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: NÛBIHAR AKADEMÎ
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.82-110
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Our objective in this paper is to compare and contrast the Englîsh and Kurdish-Kurmanjî verb tenses. Though both languages are in the same language family, the similiraties and the differences between them do exist.  When a learner initiate learning one of the languages mentioned above, with no doubt, the similarities facilitates the learning, whereas the differences complicates the learning period and the process.

The paper starts with the definition of the concepts related to the comparative and contrastive studies. It then goes on to dîscuss the history of the comparative and contrastive studies in English and Kurdish studies. The comparison will be implemented in terms of sentax and the usage of the tenses. First, the common samples will be chosen and be compared. It can be said that as a method definition, comparison, evaluation and guess stages will be used. Even though Kurmanci dialect has been used, examples obtained from Sorani and other Kurmanji dialects have also been dealt with. The formulas for forming the verb tenses,the usage of the tenses have also been drawn so that the readers can see the usage of the tense in a clear way. Then the samples for each usage have been presented to emphasize and show it clearly.

            Having no former studies of this nature has brought about some problems in terms of methodology, however it gave rise to an original and a free approach to carry out.

In the result part of the article, the results obtained thourgh the usage of the tenses, syntax, sentence syntax and the approach to both languages are of utmost significance.

 

Key Words: English, Kurdish, comparison,tense usage, target language

Ji ber ku îngilîzîû kurmancî di heman malbata zimên de cî bigirîn jîdi şaxên cuda de ne, wekhevî û cudahî di her du zimanan de hene. Gava xwendevanek ji van zimana yekî hîn dibe wekhevî teqez hînbûnê hesantir û cudahî jî dijwartir dike, ev jî bi awayekî normal dibe sedema tevliheviya mijaran. Armanca me di vê gotarê de bi berawirdkirina demên îngilîzî û kurmancî tespîtkirina wekhevî û cudahiyan e.  Bi nêrîna zimanzaniyê, ev mijar di her du zimanan de bi awayên cuda dikare bên nirxandin.

Di destpêka gotarê de pênasekirinatêgehên berawirdkirinê hene. Ûdi serdawiyê jî dîroka xebatên berawirdkirî yênîngilîzîû kurdî-kurmancî tên vegotin. Berawirdkirin wê di asta hevoksazî (sentaks) û di bikaranîna deman (semantics) de be. Di serî de, hevokên hevpar dê bên hilbijartin û berawirdkirin. Armanc bidestxistin û dîtina wekhevî û cudahiyan e. Mirov dikare bibêje wekîmetodê wêşayesandin, berawirdkirin, şîrovekirin û texmînkirin bê bikaranîn. Digel zaravayêkurmancî hatibe xebitîn jî, mînakên soranî, devokên kurmancî yên bi cudahiyê ku me bidestxistine jî hatine dayin. Digel formûlên demsaziyê di her du zimanan de,bikaranîna deman jî hatine dayîn da ku mirov bikare bi awayekî vekirî forman bibîne û bi de berhev. Di dawiyê demînakên bikaranînê hatine dayîn û cudahiyênher du zimanan hatine derbkirin û bi mînakan jî rewşa wanbi awayekî zelal hatiye dayîn.

Weke pirsgirêkek mirov dikare bibêje ku tunebûna xebatên bi vî rengî û şeklî teqez pirsgirêkên metodê derxist holê, lê ji aliyekî din ve jî ev bû sedema nerînekeresen û pêşane.Di encama gotarê de jî encamên li gorî bikaranîn, hevoksazî, demsazî û rê û rebazên her du zimanan hatin derxistin.

Bêjeyên sereke: îngilîzî, kurdî, dem, berawirdkirin, zimanê armanc