Şelpe Öğretimi İçin Kullanılan Metot Kitaplarının, Semboller ve İşaretler Yönünden Analizi


Ceylan Ş., Yükrük H.

ISME Legacy Conference İstanbul 2019, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.263-277

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.263-277
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Türk Halk Müziği’nde önemli bir yeri olan bağlama çalgısında bir icra yöntemi olan şelpe tekniğine değinilmiş, şelpe tekniğinin öğretiminde kullanılan iki önemli metot kitabı üzerinden, şelpe tekniğinde kullanılan semboller ve işaretler analiz edilmiştir. Arif Sağ ve Erdal Erzincan tarafından yazılmış Bağlama Metodu ve Erol Parlak tarafından yazılmışBağlama Saz Okulu Metot (Parmak Tekniği “Şelpe” İçin Sistematik Kılavuz) kitaplarında yer alan semboller karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. Ayrıca bağlama eğitimcilerinden şelpe tekniğinin öğretiminde kullanılan semboller ile ilgili görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Bir yönüyle betimsel diğer bir yönüyle nitel olan bu araştırmanın sonuçlarına göre; iki metot arasında sembol, transkripsiyon, imge ve simge yönünden farklılıklar görülmüştür. Görüşme formlarının analizinde ise şelpe tekniğinde kullanılan metot kitaplarında sembol, transkripsiyon, imge ve simge yönünden ortak bir dil kullanılması gerektiği ve uygulamada büyük farklılıklar olduğu sonuçlarına varılmıştır.