Türk Halk Kültüründe Geleneksel 'Hediye' Motifi


Creative Commons License

Erol K.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü- Türk Kültürü,, pp.10-24, 2006 (Peer-Reviewed Journal)