TÜRKİYE'DE ÖRGÜN EĞİTİM SİSTEMİ ORTAOKUL KADEMESİNDE ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK TESPİT VE DEĞERLENDİRME


Kınık M.

USVES Uluslararası Sosyalbİlimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, vol.1, pp.129-139

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.129-139
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Çalgı çalabilme bireylerde özel olarak belirli düzeylerde var olan yetenektir. Bu yetenek kimi insanda hiç olmamakla birlikte belirli düzeye kadar ritim yeteneğine paralel olarak var olabilmektedir. Beyin jimnastiği açısından bireye önemli katkılar sağlayan çalgı becerisi ülkemizde çoğu gelişmiş ülkeler başta olmak üzere eski demir perde ülkelerinde de yoğun bir şekilde gerek sosyal hayatın gerekse eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Dünyanın bir çok yerinde çalgı eğitiminin gerekliliğinin anlaşılmasıyla birlikte Suzuki, Dalcroze, Orf, ve Kodaly gibi çok özel çalgı öğretim yöntemleri geliştirilerek son derece başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde ne sosyal hayatta ne de örgün eğitim sistemimizde çalgı eğitimi yeterli değildir. Müzik derslerinin daha çok eğlence ya da boşluk doldurma olarak görüldüğü ne yazık ki aşikârdır. Bildiride bu bağlamda ülkemizde orta okul 5,6,7 ve 8. sınıf müzik ders programı içerisinde çalgı eğitimine doğrudan ya da dolaylı olarak ayrılan bölümler incelenerek bir değerlendirme yapılarak önerilerde bulunulmaktadır.