Örgütsel Yabancılaşmanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri: İstanbul’da Yerleşik Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma


Yenişehirlioğlu E.

I. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Turkey

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey