Mehmed Âkif’in Safahat’ında Başlık Kullanımı -Arapça Ve Farsça Beyitler-


Aladağ M. Ş.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2020, pp.341-350

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.341-350
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Türk edebiyatının edipleri, diğer Müslüman milletler gibi ilâhî bir mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’den lafzî ve manevî açıdan yararlanmışlardır. Böylece ortaya koydukları eserlerine estetik bir boyut ve sanatsal bir güzellik katmışlardır. Bundan hareketle İslâm’a müteakip ve onun etkisinde gelişen ve zenginleşen Arap edebiyatından da etkilenmeleri kaçınılmaz olmuştur. Türk edebiyatında Arap edebiyatının yanı sıra Fars edebiyatının da etkileri açıkça görülmektedir. Bunun sonucunda kaynak teşkil eden Arap edebiyatı edebî tür ve şekil bakımından Fars ve Türk edebiyatında kalıcı izler bırakmıştır. Gerek beslendikleri kaynak gerekse ortak kültür ve yakın coğrafya itibariyle bu iki edebiyat birbirlerinden etkilenip tür ve biçim olarak alışverişte bulunmuştur. İstiklal şairi Mehmed Âkif de bu etkinin izlerini taşıyan şairlerden biridir. Bu çalışmada Mehmed Âkif’in Safahat adlı eseri esas alınarak eserde başlık olarak kullanılan Arapça ve Farsça beyitler incelenecektir. Ayrıca söz konusu beyitlerin Âkif’in şiirleri ile olan bağlantısı ortaya konulacaktır. Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Mehmed Âkif, Başlık, Arapça, Farsça, Türkçe.